ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 48 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
12 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน