หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 4 พ.ย. 2559 13.00-14.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 3 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 4 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232,234 4 พ.ย. 2559 09.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235,234 4 พ.ย. 2559 09.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 ห้องเรียนไร้พรมแดน 3 พ.ย. 2559 13.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 ห้องเรียนไร้พรมแดน 4 พ.ย. 2559 13.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 3 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]