หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 100 72 76.6% 14 14.89% 5 5.32% 3 3.19% 94
2 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 95 54 72.97% 15 20.27% 2 2.7% 3 4.05% 74
3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 63 38 64.41% 10 16.95% 4 6.78% 7 11.86% 59
4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 58 34 64.15% 8 15.09% 4 7.55% 7 13.21% 53
5 โรงเรียนทับปุดวิทยา 58 32 60.38% 12 22.64% 4 7.55% 5 9.43% 53
6 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 53 27 60% 7 15.56% 3 6.67% 8 17.78% 45
7 โรงเรียนสตรีพังงา 59 26 59.09% 8 18.18% 1 2.27% 9 20.45% 44
8 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 31 12 44.44% 5 18.52% 5 18.52% 5 18.52% 27
9 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 29 11 44% 4 16% 2 8% 8 32% 25
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 53 7 20.59% 7 20.59% 5 14.71% 15 44.12% 34
11 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 33 5 26.32% 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 19
12 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 25 4 21.05% 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 19
13 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 23 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 8 44.44% 18
14 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 18 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
15 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 11 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
16 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนตัรปียะห์อิสลามียะห์ 8 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]