หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 3 5 4
2 001 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 29 54 40
3 003 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 33 84 52
4 004 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 53 138 83
5 006 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 100 285 163
6 007 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 11 13 13
7 008 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 95 206 121
8 009 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 23 46 32
9 011 โรงเรียนทับปุดวิทยา 58 147 81
10 014 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 18 33 23
11 013 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 58 155 97
12 012 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 63 120 82
13 018 โรงเรียนสตรีพังงา 59 118 67
14 002 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 31 61 45
15 005 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 25 35 32
16 010 โรงเรียนตัรปียะห์อิสลามียะห์ 8 12 10
17 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 53 118 68
18 017 โรงเรียนศรัธาธรรม 0 0 0
19 019 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 0 0 0
20 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
รวม 720 1630 1013
2643

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]