หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 97 71 83.53% 8 9.41% 3 3.53% 3 3.53% 85
2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 77 52 73.24% 15 21.13% 1 1.41% 3 4.23% 71
3 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 49 39 82.98% 4 8.51% 2 4.26% 2 4.26% 47
4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 38 27 77.14% 6 17.14% 0 0% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 46 25 58.14% 5 11.63% 6 13.95% 7 16.28% 43
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 47 20 43.48% 15 32.61% 6 13.04% 5 10.87% 46
7 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 43 18 52.94% 7 20.59% 3 8.82% 6 17.65% 34
8 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 30 16 57.14% 3 10.71% 3 10.71% 6 21.43% 28
9 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 35 14 46.67% 8 26.67% 4 13.33% 4 13.33% 30
10 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 35 13 41.94% 7 22.58% 4 12.9% 7 22.58% 31
11 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 20 13 68.42% 4 21.05% 0 0% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 32 12 44.44% 6 22.22% 5 18.52% 4 14.81% 27
13 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 20 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 23 7 33.33% 6 28.57% 3 14.29% 5 23.81% 21
15 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 32 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 6 26.09% 23
16 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 15 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
17 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 16 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
18 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 10 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 14 0 0% 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]