หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 43 110 69
2 002 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 47 102 79
3 005 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 10 28 10
4 006 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 32 59 40
5 041 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 20 34 28
6 010 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 14 29 15
7 042 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1 3 2
8 012 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 20 29 20
9 013 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 35 65 51
10 014 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 16 31 25
11 015 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 46 92 64
12 016 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 32 54 34
13 017 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 49 93 68
14 019 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 35 65 49
15 001 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 77 163 104
16 004 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 97 205 125
17 008 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 15 30 23
18 007 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 38 74 50
19 009 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 30 55 33
20 018 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 0 0 0
21 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 23 46 34
รวม 680 1367 923
2290

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]