หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร,สตรีระนอง,กะเปอร์วิทยา,กระบุรีวิทยา,สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ระหว่างวันที 7 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2559 13.00 -
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา หอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00 -
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา หอประชุม 7 ต.ค. 2559 13.00 -
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 135 7 ต.ค. 2559 09.00 -
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 135 7 ต.ค. 2559 10.00 -
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ห้องประชุมชุมชน 7 ต.ค. 2559 09.00 -
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ห้องประชุมชุมชน 7 ต.ค. 2559 13.00 -
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 136 7 ต.ค. 2559 09.00 -
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 137 7 ต.ค. 2559 09.00 -
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อาคาร 216 ก ชั้น 3 ห้อง 137 7 ต.ค. 2559 13.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]