หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีระนอง 116 85 84.16% 12 11.88% 2 1.98% 2 1.98% 101
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 100 65 77.38% 13 15.48% 5 5.95% 1 1.19% 84
3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 87 49 64.47% 17 22.37% 9 11.84% 1 1.32% 76
4 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 62 34 62.96% 8 14.81% 7 12.96% 5 9.26% 54
5 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 51 29 63.04% 9 19.57% 3 6.52% 5 10.87% 46
6 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 42 21 52.5% 5 12.5% 9 22.5% 5 12.5% 40
7 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 37 19 52.78% 5 13.89% 9 25% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 50 13 37.14% 11 31.43% 8 22.86% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 20 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
10 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 15 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]