หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 87 210 132
2 002 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 62 125 83
3 004 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 51 115 83
4 006 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 100 225 137
5 008 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 42 93 65
6 009 โรงเรียนสตรีระนอง 116 302 168
7 010 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 20 52 33
8 003 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 37 58 44
9 005 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 15 30 22
10 007 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 50 99 56
รวม 580 1309 823
2132

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]