หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา สนามฟุตบอล 2 ก.ย. 2559 9.00 - 12.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา สนามฟุตบอล 2 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอสมุดชั้นบน 2 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 1 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 -315 1 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1,2,3 ห้อง 413,415,423,426,433,434,435,436 1 ก.ย. 2559 09.00 - 15.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ณ จุดแข่งขัน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร4 ชั้น 1,2,3 ห้อง 413,415,423,426,433,434,435,436 1 ก.ย. 2559 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ณ จุดแข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอสมุดชั้นบน 1 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอสมุดชั้นล่าง 1 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]