หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล หอสมุดหลังเก่า ห้อง กันเกรา , ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 2 1 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. ,เวลา 09.00-12.00น. แข่งขัน ณ ห้องกันเกรา , เวลา 12.00-18.00น. แข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา1 และ 2
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล หอสมุดหลังเก่า ห้อง กันเกรา , ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 2 2 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. ,เวลา 09.00-12.00น. แข่งขัน ณ ห้องกันเกรา , เวลา 12.00-18.00น. แข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา1 และ 2
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นล่างอาคารหอสมุดหลังใหม่ 1 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นล่างอาคารหอสมุดหลังใหม่ 2 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นล่างอาคารหอสมุดหลังใหม่ 1 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นล่างอาคารหอสมุดหลังใหม่ 2 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นล่างหอพักอาดัง 1 ก.ย. 2559
2 ก.ย. 2559
09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.,ลำดับการแข่งขันดูได้ที่หน้าเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรม ฯ
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เวทีวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2559
2 ก.ย. 2559
09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00น. , ลำดับการแข่งขันดูได้ที่หน้าเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรม ฯ
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล บริเวณหน้าอาคารหอสมุดหลังใหม่ 1 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล บริเวณหน้าอาคารหอสมุดหลังใหม่ 2 ก.ย. 2559 09.00-18.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อาคารเย็นศิระ ชั้น 1 2 ก.ย. 2559 08.30-16.30
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อาคารเย็นศิระ ชั้น 1 1 ก.ย. 2559 08.30-16.30
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อาคารเย็นศิระ ชั้น 1 1 ก.ย. 2559
2 ก.ย. 2559
08.30-16.30 วันที่ 1 ก.ย. 59 ผู้เข้าแข่งขันสร้างเครื่องบินพร้อมกันในสนามแข่งขัน และวันที่ 2 ก.ย. 59 ดำเนินการแข่งขันเครื่องบิน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]