หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 1 2 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป การแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันให้แต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียน
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 , 223 ,224 2 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ช่วงที่ 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อสอบปรนัย เวลา 1 ชั่งโมง ,ช่วงที่ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อสอบอัตนัย ข้อละ 1 นาที
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนควนโดนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 , 223 ,224 2 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป ช่วงที่ 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อสอบปรนัย เวลา 1 ชั่งโมง ,ช่วงที่ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อสอบอัตนัย ข้อละ 1 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]