หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 1 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง สร้างศิลป์แผ่นดินแม่
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 1 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง สร้างศิลป์แผ่นดินแม่
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 1 ก.ย. 2559 13.00-16.00 หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 1 ก.ย. 2559 13.00-16.00 หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 2 ก.ย. 2559 13.00-16.00 หัวข้อเรื่ิอง ประเพณีไทย
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 2 ก.ย. 2559 13.00-16.00 หัวข้อเรื่ิอง ประเพณีไทย
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 2 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง การละเล่นเด็กไทย
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 2 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง การละเล่นเด็กไทย
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 2 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง รักเรารักธรรมชาติ
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 3 ก.ย. 2559 0.900-12.00 หัวข้อเรื่อง วิถีชีวิตไทยทักษิณ
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 3 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง วิถีชีวิตไทยทักษิณ
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 3 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง วิถีไทยสู่อาเซียน
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา หอประชุม 100 ปี ชั้น 2 3 ก.ย. 2559 09.00-12.00 หัวข้อเรื่อง วิถีไทยสู่อาเซียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]