หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 1 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 233
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 1 ก.ย. 2559 13.00-16.30 เก็บตัวห้อง 234
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 3 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เก็บตัวห้อง 332
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 3 ก.ย. 2559 10.30-12.00 เก็บตัวห้อง 332
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เก็บตัวห้อง 332
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ก.ย. 2559 9.00-10.30 เก็บตัวห้อง 332
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 1 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 234
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 1 ก.ย. 2559 13.00-16.30 เก็บตัวห้อง 234
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 3 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เก็บตัวห้อง 332
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 3 ก.ย. 2559 10.30-12.00 เก็บตัวห้อง 332
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 ก.ย. 2559 10.30-12.00 เก็บตัวห้อง 332
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 2 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เก็บตัวห้อง 332
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 1 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 232
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 3 ก.ย. 2559 13.00-16.30 เก็บตัวห้อง 332
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 ก.ย. 2559 13.00-14.30 เก็บตัวห้อง 332
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ก.ย. 2559 13.00-16.30 เก็บตัวห้อง 332
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 1 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 232
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 3 ก.ย. 2559 13.00-16.30 เก็บตัวห้อง 332
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ก.ย. 2559 14.30-16.30 เก็บตัวห้อง 332
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตูลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ก.ย. 2559 10.30-12.00 เก็บตัวห้อง 332


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]