หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 130 96 78.05% 20 16.26% 3 2.44% 4 3.25% 123
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 135 85 63.43% 20 14.93% 15 11.19% 14 10.45% 134
3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 108 83 78.3% 13 12.26% 7 6.6% 3 2.83% 106
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 87 68 79.07% 14 16.28% 3 3.49% 1 1.16% 86
5 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 92 63 70.79% 16 17.98% 4 4.49% 6 6.74% 89
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 102 61 60.4% 25 24.75% 11 10.89% 4 3.96% 101
7 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 90 56 65.88% 16 18.82% 4 4.71% 9 10.59% 85
8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 90 53 59.55% 16 17.98% 13 14.61% 7 7.87% 89
9 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 89 50 59.52% 17 20.24% 7 8.33% 10 11.9% 84
10 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 79 44 61.11% 12 16.67% 9 12.5% 7 9.72% 72
11 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 89 36 41.38% 31 35.63% 13 14.94% 7 8.05% 87
12 โรงเรียนสตูลวิทยา 92 35 38.89% 26 28.89% 18 20% 11 12.22% 90
13 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 75 35 49.3% 18 25.35% 9 12.68% 9 12.68% 71
14 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 72 27 38.03% 25 35.21% 9 12.68% 10 14.08% 71
15 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 77 26 35.62% 20 27.4% 17 23.29% 10 13.7% 73
16 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 74 25 35.71% 29 41.43% 8 11.43% 8 11.43% 70
17 โรงเรียนกำแพงวิทยา 72 25 37.31% 21 31.34% 12 17.91% 9 13.43% 67
18 โรงเรียนละงูพิทยาคม 66 25 43.86% 14 24.56% 12 21.05% 6 10.53% 57
19 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 76 21 28.77% 26 35.62% 14 19.18% 12 16.44% 73
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 51 21 44.68% 12 25.53% 5 10.64% 9 19.15% 47
21 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 59 20 33.9% 20 33.9% 13 22.03% 6 10.17% 59
22 โรงเรียนระโนดวิทยา 53 18 36% 12 24% 14 28% 6 12% 50
23 โรงเรียนเทพา 62 17 29.31% 14 24.14% 16 27.59% 11 18.97% 58
24 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 61 17 32.08% 14 26.42% 15 28.3% 7 13.21% 53
25 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 36 17 53.13% 6 18.75% 5 15.63% 4 12.5% 32
26 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 47 15 34.88% 12 27.91% 9 20.93% 7 16.28% 43
27 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 21 15 71.43% 5 23.81% 0 0% 1 4.76% 21
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 44 14 34.15% 13 31.71% 10 24.39% 4 9.76% 41
29 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 46 13 29.55% 13 29.55% 14 31.82% 4 9.09% 44
30 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 37 13 35.14% 12 32.43% 6 16.22% 6 16.22% 37
31 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 57 12 23.08% 21 40.38% 10 19.23% 9 17.31% 52
32 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 60 12 20.69% 20 34.48% 13 22.41% 13 22.41% 58
33 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 54 12 25% 18 37.5% 8 16.67% 10 20.83% 48
34 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 30 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
35 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 44 11 26.83% 12 29.27% 9 21.95% 9 21.95% 41
36 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 45 10 22.22% 15 33.33% 12 26.67% 8 17.78% 45
37 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 40 10 25.64% 11 28.21% 11 28.21% 7 17.95% 39
38 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 24 10 41.67% 10 41.67% 1 4.17% 3 12.5% 24
39 โรงเรียนธรรมโฆสิต 27 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
40 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 26 9 37.5% 5 20.83% 3 12.5% 7 29.17% 24
41 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 33 7 21.88% 9 28.13% 7 21.88% 9 28.13% 32
42 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 21 7 35% 4 20% 3 15% 6 30% 20
43 โรงเรียนศรีนคร 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนระโนด 57 6 10.91% 24 43.64% 15 27.27% 10 18.18% 55
45 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 35 6 17.65% 14 41.18% 5 14.71% 9 26.47% 34
46 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 50 6 13.95% 13 30.23% 13 30.23% 11 25.58% 43
47 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 41 6 15% 11 27.5% 6 15% 17 42.5% 40
48 โรงเรียนแจ้งวิทยา 27 6 25% 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 24
49 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 30 6 20.69% 7 24.14% 6 20.69% 10 34.48% 29
50 โรงเรียนจะนะวิทยา 29 6 23.08% 7 26.92% 5 19.23% 8 30.77% 26
51 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 17 6 35.29% 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนคูเต่าวิทยา 12 6 50% 1 8.33% 0 0% 5 41.67% 12
53 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 53 5 9.8% 23 45.1% 14 27.45% 9 17.65% 51
54 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 27 5 18.52% 7 25.93% 7 25.93% 8 29.63% 27
55 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
56 โรงเรียนแสงทองวิทยา 24 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 18
57 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 22 5 33.33% 1 6.67% 5 33.33% 4 26.67% 15
58 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 33 4 13.33% 10 33.33% 9 30% 7 23.33% 30
59 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 24 4 16.67% 7 29.17% 4 16.67% 9 37.5% 24
60 โรงเรียนปากจ่าวิทยา 47 3 7.14% 12 28.57% 13 30.95% 14 33.33% 42
61 โรงเรียนรัตนพลวิทยา 20 3 15.79% 4 21.05% 7 36.84% 5 26.32% 19
62 โรงเรียนควนโดนวิทยา 45 2 4.76% 13 30.95% 14 33.33% 13 30.95% 42
63 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 35 2 6.9% 7 24.14% 11 37.93% 9 31.03% 29
64 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 13 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 26 1 3.85% 3 11.54% 7 26.92% 15 57.69% 26
66 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 24 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
67 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 13 0 0% 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 13
68 โรงเรียนเจริญศึกษา 9 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
69 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
70 โรงเรียนพัฒนศึกษา 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
71 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]