สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หาดใหญ่วิทยาลัย 93 20 3 4 116
2 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 85 20 15 14 120
3 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 83 13 7 3 103
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 68 14 3 1 85
5 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 63 16 4 6 83
6 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 60 25 11 4 96
7 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 56 16 4 9 76
8 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 53 16 13 7 82
9 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 50 17 7 10 74
10 พิมานพิทยาสรรค์ 44 12 9 7 65
11 นาทวีวิทยาคม 36 31 13 7 80
12 สตูลวิทยา 35 26 18 11 79
13 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 35 18 9 9 62
14 จะนะชนูปถัมภ์ 26 20 17 10 63
15 สทิงพระวิทยา 25 25 9 10 59
16 กำแพงวิทยา 25 21 12 9 58
17 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 23 27 8 8 58
18 ละงูพิทยาคม 22 14 12 6 48
19 ราชประชานุเคราะห์ 42 21 12 5 9 38
20 รัตภูมิวิทยา 20 26 14 12 60
21 สงขลาวิทยาคม 20 20 13 6 53
22 เทพา 17 14 16 11 47
23 สะบ้าย้อยวิทยา 17 14 15 7 46
24 ระโนดวิทยา 17 12 14 6 43
25 มอ.วิทยานุสรณ์ 17 6 5 4 28
26 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 15 5 0 1 20
27 ราชประชานุเคราะห์ 43 14 13 10 4 37
28 ปาล์มพัฒนวิทย์ 14 11 9 7 34
29 ท่าแพผดุงวิทย์ 13 12 6 6 31
30 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 12 21 10 9 43
31 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 12 20 13 13 45
32 พะตงวิทยามูลนิธิ 12 6 1 1 19
33 ทับช้างวิทยาคม 11 18 8 10 37
34 กอบกุลวิทยาคม 11 13 14 4 38
35 เทพพิทยาภาณุมาศ 11 12 9 9 32
36 ควนเนียงวิทยา 10 15 12 8 37
37 อนุบาลมุสลิมสตูล 10 11 11 7 32
38 ธรรมโฆสิต 10 9 4 4 23
39 ปาดังติณสูลานนท์ 9 10 1 3 20
40 คลองแดนวิทยา 9 5 3 7 17
41 กระแสสินธุ์วิทยา 7 9 7 9 23
42 เขาแดงกุศลวิทยา 7 4 3 6 14
43 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 6 13 13 11 32
44 จะโหนงพิทยาคม 6 11 6 17 23
45 แจ้งวิทยา 6 8 6 4 20
46 ชะแล้นิมิตวิทยา 6 7 6 10 19
47 จะนะวิทยา 6 7 5 8 18
48 ธิดานุเคราะห์ 6 4 4 3 14
49 ศรีนคร 6 3 4 1 13
50 คูเต่าวิทยา 6 1 0 5 7
51 ระโนด 5 23 15 10 43
52 หาดใหญ่พิทยาคม 5 23 14 9 42
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 5 7 7 8 19
54 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 6 5 4 16
55 แสงทองวิทยา 5 4 5 4 14
56 สทิงพระชนูปถัมภ์ 5 1 5 4 11
57 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 4 10 9 7 23
58 ไม้แก่นประชาอุทิศ 4 7 4 9 15
59 ตะเครียะวิทยาคม 3 14 5 9 22
60 ปากจ่าวิทยา 3 12 13 14 28
61 รัตนพลวิทยา 3 4 7 5 14
62 ควนโดนวิทยา 2 13 14 13 29
63 สาครพิทยาคาร 1 7 11 9 19
64 คุณธรรมวิทยา 1 4 5 2 10
65 สามบ่อวิทยา 1 3 7 15 11
66 หาดใหญ่วิทยาคาร 1 2 4 3 7
67 ป่าเรียนวิทยา 0 6 4 3 10
68 เจริญศึกษา 0 3 2 3 5
69 ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 1 2 1 3
70 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0
71 มุสลิมศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,299 853 559 489 3,200