¹ - Ż
ûСǴâѺͧŧ١ ͧҧ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹ - Ż
ûСǴâѺͧŧ١ ͧҧ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86.67 ͧ
2 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85.33 ͧ ͧѹѺ

¹ - Ż
ûСǴâѺͧŧ١ ͧҧ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ͺԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80.67 ͧ

¹ - Ż
ûСǴâѺͧŧ١ ͧҧ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

¹
觢ѹ¹ѧѺ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
觢ѹ¹ѧѺ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 92 ͧ
2 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 88 ͧ ͧѹѺ
3 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ ͧѹѺ
4 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ ͧѹѺ

¹
觢ѹ¹ѧѺ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
觢ѹ¹ѧѺ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ
2 ᾼاԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 88.2 ͧ
2 ⹴Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80.4 ͧ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90.4 ͧ
2 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86.4 ͧ ͧѹѺ
3 Ѹѳ 2 ʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68.8 ͧᴧ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ
2 ͺԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70.4 Թ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87.6 ͧ

¹
觢ѹ¹ѧѺ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
觢ѹ¹ѧѺ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ
2 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 77 Թ ͧѹѺ
3 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 74 Թ ͧѹѺ
4 ʧͧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

¹
觢ѹ¹ѧѺ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
觢ѹ¹ѧѺ .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ᾼاԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 81 ͧ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 83 ͧ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹
ûСǴçҹ¹ кѵѵ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90.8 ͧ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84.2 ͧ
2 еԷŹԸ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 йЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68.4 ͧᴧ

Ż-
觢ѹǧ١ .1-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ


觢ѹҧ Webpage Web Editor .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ʧԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80.5 ͧ
2 ʷԧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71.5 Թ ͧѹѺ
3 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68.5 ͧᴧ ͧѹѺ
4 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68.5 ͧᴧ ͧѹѺ
5 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 64 ͧᴧ 5


觢ѹҧ Webpage Web Editor .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90 ͧ
2 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ ͧѹѺ
3 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 77 Թ ͧѹѺ
4 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 76 Թ 4
5 Դҹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ 5
6 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 6
7 Ѹѳ 2 ʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 7
8 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 40 8
9 Ҵ˭ԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -


觢ѹҧ Webpage Web Editor .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 83 ͧ
2 йЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 63 ͧᴧ ͧѹѺ
3 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 45.5 ͧѹѺ


觢ѹҧ Webpage Web Editor .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҹԷä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 93 ͧ
2 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ ͧѹѺ
3 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84 ͧ ͧѹѺ
4 ᾼاԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 78 Թ 4
5 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 5
6 ǹŧԷҤ "ԤѲ" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68 ͧᴧ 6
7 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 67 ͧᴧ 7
8 ʵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 67 ͧᴧ 7
9 ͹غʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 48 9


觢ѹҧ Webpage Web Editor .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ
2 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ ͧѹѺ
3 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 56 ͧѹѺ
4 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 55 4


觢ѹҧ Webpage Web Editor .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87 ͧ
2 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ ͧѹѺ
3 ѵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ ͧѹѺ
4 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ ͧѹѺ
5 Ѹѳ 2 ʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 5
6 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 5
7 ʧͧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 5
8 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 8
9 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68 ͧᴧ 9
10 .Էҹó ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 65 ͧᴧ 10
11 Դҹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 63 ͧᴧ 11
12 Ҵ˭ԭɮԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 60 ͧᴧ 12


觢ѹҧ Webpage Web Editor .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84 ͧ
2 蹻Ъط ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ ͧѹѺ
3 йЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68 ͧᴧ ͧѹѺ
4 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 66 ͧᴧ 4
5 ѺҧԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -


觢ѹҧ Webpage Web Editor .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ
2 ҹԷä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ ͧѹѺ
3 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 67 ͧᴧ ͧѹѺ
4 ᾼاԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 64 ͧᴧ 4
5 ʵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 64 ͧᴧ 4
6 ЧپԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 63 ͧᴧ 6
7 ǹŧԷҤ "ԤѲ" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ 7
8 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ 7
9 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 62 ͧᴧ 7
10 ͹غʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 60 ͧᴧ 10
11 ǹⴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 50 11

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 96 ͧ
2 ԵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90 ͧ ͧѹѺ
3 ԹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 78 Թ ͧѹѺ
4 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 76 Թ 4
5 ʷԧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 5
6 ⹴Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 6
7 ͧᴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 7
8 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ 8
9 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
10 ʷԧЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 95 ͧ
2 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 93 ͧ ͧѹѺ
3 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87 ͧ ͧѹѺ
4 չ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ 4
5 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 74 Թ 5
6 Ҵ˭ԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 6
7 еиҹѲ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 7
8 Ѹѳ 2 ʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 8
9 .Էҹó ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 63 ͧᴧ 9
10 ѵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 63 ͧᴧ 9
11 ҡԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 95 ͧ
2 йЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 92 ͧ ͧѹѺ
3 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90 ͧ ͧѹѺ
4 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 4
5 ҪЪҹ 43 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 94 ͧ
2 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 83 ͧ ͧѹѺ
3 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ ͧѹѺ
4 ҹԷä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 74 Թ 4
5 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 5
6 ͹غʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68 ͧᴧ 6
7 ʵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 67 ͧᴧ 7
8 ǹⴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 66 ͧᴧ 8
9 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 65 ͧᴧ 9
10 Һاɮ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 97 ͧ
2 ԹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 96 ͧ ͧѹѺ
3 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84 ͧ ͧѹѺ
4 ʷԧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 77 Թ 4
5 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 74 Թ 5
6 Ⱥ 5 (Ѵǻ͡) ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 6
7 ԵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ 7
8 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ 7

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 95 ͧ
2 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 89 ͧ ͧѹѺ
3 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 83 ͧ ͧѹѺ
4 Ҵ˭ԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ 4
5 еԷŹԸ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 5
6 еиҹѲ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 6
7 ѵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 65 ͧᴧ 7
8 ҡԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
9 .Էҹó ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
10 ʧͧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 йЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90 ͧ
2 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ ͧѹѺ
3 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 82 ͧ ͧѹѺ
4 ҪЪҹ 43 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 81 ͧ 4

Ż-ȹŻ
觢ѹҴҾ (Drawing) .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 92 ͧ
2 ʵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87 ͧ ͧѹѺ
3 ǹŧԷҤ "ԤѲ" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 82 ͧ ͧѹѺ
4 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 81 ͧ 4
5 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 78 Թ 5
6 ǹⴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 6
7 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ 7
8 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ 7
9 ͹غʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70 Թ 7
10 Һاɮ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 96 ͧ

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 98 ͧ
2 ҪЪҹ 43 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 79 Թ ͧѹѺ

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 95 ͧ
2 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 79 Թ ͧѹѺ
3 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ ͧѹѺ
4 ǹⴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 69 ͧᴧ 4
5 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ԹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 98 ͧ
2 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 96 ͧ ͧѹѺ
3 Ⱥ 5 (Ѵǻ͡) ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 92 ͧ ͧѹѺ
4 ʧԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 91 ͧ 4
5 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 79 Թ 5

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 95 ͧ
2 ҪЪҹ 43 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90 ͧ ͧѹѺ

Ż-ȹŻ
觢ѹеҡ .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҹԷä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 99 ͧ
2 ѲԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 90 ͧ ͧѹѺ
3 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ ͧѹѺ
4 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 79 Թ 4
5 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ 5
6 ǹⴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 60 ͧᴧ 6


觢ѹҧ Webpage Text Editor .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ


觢ѹҧ Webpage Text Editor .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 94 ͧ
2 ѵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 82 ͧ ͧѹѺ
3 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 78 Թ ͧѹѺ
4 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 4
5 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 65 ͧᴧ 5
6 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 54 6


觢ѹҧ Webpage Text Editor .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ
2 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 60 ͧᴧ ͧѹѺ


觢ѹҧ Webpage Text Editor .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 91 ͧ
2 ҹԷä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87 ͧ ͧѹѺ
3 ᾧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ ͧѹѺ
4 ᾼاԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 68 ͧᴧ 4
5 ͹غʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 51 5
6 ʵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 48 6

Ż-
觢ѹѺͧŧ١ا ˭ԧ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ⱥ 5 (Ѵǻ͡) ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87.33 ͧ
2 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86.67 ͧ ͧѹѺ
3 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 83 ͧ ͧѹѺ
4 ʧԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ 4
5 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 61.33 ͧᴧ 5
6 ʷԧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹѺͧŧ١ا ˭ԧ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ
2 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 81 ͧ ͧѹѺ
3 ѵԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 77 Թ ͧѹѺ
4 еиҹѲ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
5 еԷŹԸ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
6 Ѳ֡ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
7 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹѺͧŧ١ا ˭ԧ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ѺҧԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84.33 ͧ
2 ҴѧԳҹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80.33 ͧ ͧѹѺ
3 кԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73.33 Թ ͧѹѺ
4 ˹ԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 73 Թ 4
5 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 72 Թ 5
6 ᴧԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 70.67 Թ 6
7 "ä¡ҹ͹ó" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹѺͧŧ١ا ˭ԧ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ǹŧԷҤ "ԤѲ" ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80.33 ͧ
2 Һاɮ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 74.66 Թ ͧѹѺ
3 óҪԷ ʵ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71.33 Թ ͧѹѺ
4 ᾼاԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 71 Թ 4
5 ҹԷä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -
6 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

¹ -
觢ѹèѴ˹ѧ ͧҧ¹ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹ -
觢ѹèѴ˹ѧ ͧҧ¹ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹ -
觢ѹèѴ˹ѧ ͧҧ¹ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

¹ -
觢ѹèѴ˹ѧ ͧҧ¹ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ЧپԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ
2 Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 77 Թ ͧѹѺ
3 ҤþԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹǧѧا .1-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 94 ͧ
2 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧѧا .1-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ
2 еԷŹԸ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹǧѧا .1-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87 ͧ

Ż-
觢ѹǧѧا .1-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-
觢ѹǧҷͧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ

Ż-
觢ѹǧҷͧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 еԷŹԸ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 88 ͧ
2 Ҵ˭ѰЪä ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹǧҷͧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-
觢ѹǧҷͧ .1-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-
觢ѹǧҷͧͧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 88 ͧ
2 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧҷͧͧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84 ͧ
2 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 75 Թ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧҷͧͧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-
觢ѹǧҷͧͧ .1-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-
觢ѹǧͧǧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 86 ͧ
2 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 84 ͧ ͧѹѺ

Ż-
觢ѹǧͧǧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 82 ͧ
2 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ ͧѹѺ
3 Ѹѳ 2 ʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-
觢ѹǧͧǧ .1-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 83 ͧ

Ż-
觢ѹǧͧǧ .1-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 87.31 ͧ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ǹ§Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 74.32 Թ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҷԷҤ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 81.98 ͧ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85.31 ͧ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80.31 ͧ
2 Ѳ֡ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) - -

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

Ż-үŻ
觢ѹүŻҧä .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

ҵҧ
ùʹçҹҭع .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85 ͧ
2 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 80 ͧ ͧѹѺ
3 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 63 ͧᴧ ͧѹѺ

ҵҧ
ùʹçҹҭع .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 81 ͧ

ҵҧ
ùʹçҹҭع .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

ҵҧ
ùʹçҹҭع .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

çҹҪվ
觢ѹٻ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ͧᴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 92 ͧ

çҹҪվ
觢ѹٻ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Է ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 95.33 ͧ
2 Ѹѳ 2 ʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 88.67 ͧ ͧѹѺ

çҹҪվ
觢ѹٻ .1-.3
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 йЪٻ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 94.33 ͧ

çҹҪվ
觢ѹٻ .1-.3
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ҪЪҹ 42 ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 94.67 ͧ

ҵҧ
Фҭع .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ԹҪٷ ѡԳ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 94.33 ͧ
2 ù ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 89 ͧ ͧѹѺ
3 Ǫظ ѧѴʧ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 79.33 Թ ͧѹѺ

ҵҧ
Фҭع .4-.6
: ʾ.16 ʧ 2

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 Ҵ˭Էóšѹ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 88.67 ͧ

ҵҧ
Фҭع .4-.6
: ʾ.16 ʧ 3

ѧѴ дѺ ѹѺ

ҵҧ
Фҭع .4-.6
: ʾ.16 ʵ

ѧѴ дѺ ѹѺ

çҹҪվ
觢ѹٻ .4-.6
: ʾ.16 ʧ 1

ѧѴ дѺ ѹѺ
1 ͧᴹԷ ʾ. ࢵ 16 (ʧ,ʵ) 85.32 ͧ