หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี สนามฟุตบอลโรงเรียน 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี หอประชุมรินทอง 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี หอประชุมรินทอง 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี หอประชุมรินทอง 9 พ.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]