หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 9 พ.ย. 2559 09.00-15.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคารรินทอง ชั้น 2 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน 09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน 11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 9 พ.ย. 2559 09.00-15.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 พ.ย. 2559 09.00-15.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น.กรรมการชี้แจงรายละเอียดและทดสอบการ FTP ในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคารรินทอง ชั้น 2 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคารรินทอง ชั้น 2 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 10 พ.ย. 2559 09.00-15.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 พ.ย. 2559 08.30-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว/ส่งเอกสารตามที่กติกากำหนด ณ จุดรับลงทะเบียน
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 พ.ย. 2559 08.30-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว/ส่งเอกสารตามที่กติกากำหนด ณ จุดรับลงทะเบียน
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 พ.ย. 2559 09.00-15.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน
11.30 น. ครูส่งอาหารกลางวันให้ นร.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]