หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-17.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ตรวจอุปกรณ์
ชุดGear box ของ TAMIYA ให้แยกชิ้นส่วนมาประกอบในสนามแข่ง
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ตรวจอุปกรณ์
ชุดGear box ของ TAMIYA ให้แยกชิ้นส่วนมาประกอบในสนามแข่ง
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-17.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ตรวจอุปกรณ์
ชุดGear box ของ TAMIYA ให้แยกชิ้นส่วนมาประกอบในสนามแข่ง
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ตรวจอุปกรณ์
ชุดGear box ของ TAMIYA ให้แยกชิ้นส่วนมาประกอบในสนามแข่ง
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-17.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ตรวจอุปกรณ์
ชุดGear box ของ TAMIYA ให้แยกชิ้นส่วนมาประกอบในสนามแข่ง
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ตรวจอุปกรณ์
ชุดGear box ของ TAMIYA ให้แยกชิ้นส่วนมาประกอบในสนามแข่ง
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว/ส่งเอกสารตามที่กติกากำหนด ณ จุดรับลงทะเบียน
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. รายงานตัว/ส่งเอกสารตามที่กติกากำหนด ณ จุดรับลงทะเบียน
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]