หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ห้องสมุด 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 9 พ.ย. 2559 09.30-11.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 10 พ.ย. 2559 09.00-11.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติไทย 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
08.30-09.30 น. ติดตั้งบูทนำเสนอ นร.นำเสนอที่บูทของตนเอง
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 9 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30 07.30-08.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน ณ ใต้อาคารเรียนหลังเสาธง
09.00-09.30 น. ตรวจอุปกรณ์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]