หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 123 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.30 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง126
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 123 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-15.30 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง126
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง127
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-11.30 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง127
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง128
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 126
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-15.30 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง126
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-13.40 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง127
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-11.30 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง128
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 123 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-11.30 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง126
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง127
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 121 9 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.45 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง128
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]