หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 123 85 74.56% 18 15.79% 7 6.14% 4 3.51% 114
2 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 115 58 53.21% 26 23.85% 17 15.6% 8 7.34% 109
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 98 50 64.94% 16 20.78% 6 7.79% 5 6.49% 77
4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 106 42 50.6% 27 32.53% 6 7.23% 8 9.64% 83
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 103 39 43.82% 27 30.34% 12 13.48% 11 12.36% 89
6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 85 27 39.13% 16 23.19% 13 18.84% 13 18.84% 69
7 โรงเรียนเกาะสมุย 79 25 38.46% 26 40% 7 10.77% 7 10.77% 65
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 80 24 36.92% 14 21.54% 16 24.62% 11 16.92% 65
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 67 18 32.14% 19 33.93% 15 26.79% 4 7.14% 56
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 61 14 32.56% 15 34.88% 7 16.28% 7 16.28% 43
11 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 58 14 31.82% 9 20.45% 10 22.73% 11 25% 44
12 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 52 12 26.09% 14 30.43% 10 21.74% 10 21.74% 46
13 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 43 8 20.51% 10 25.64% 9 23.08% 12 30.77% 39
14 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 39 7 23.33% 12 40% 6 20% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนธิดาแม่พระ 35 7 25% 6 21.43% 6 21.43% 9 32.14% 28
16 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 20 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 25 5 23.81% 13 61.9% 2 9.52% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 49 3 6.52% 15 32.61% 11 23.91% 17 36.96% 46
19 โรงเรียนเทศบาล 5 21 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
20 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 15 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 37 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
22 โรงเรียนดารุสลาม 30 2 7.69% 2 7.69% 7 26.92% 15 57.69% 26
23 โรงเรียนเทศบาล 4 8 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
24 โรงเรียนวมินทร์วิทยา 17 1 5.88% 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 23 1 5% 4 20% 6 30% 9 45% 20
26 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ 9 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
27 โรงเรียนศิริสาธิต 15 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 12 85.71% 14
28 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]