หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 39 72 51
2 012 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 115 310 179
3 011 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 43 107 72
4 010 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 25 76 28
5 021 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 52 104 71
6 022 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 67 166 99
7 031 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 98 255 138
8 030 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 103 213 140
9 033 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 123 366 195
10 032 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 80 210 126
11 004 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 20 33 28
12 005 โรงเรียนเกาะสมุย 79 221 114
13 009 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 61 154 86
14 023 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 106 323 159
15 001 โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 0 0 0
16 008 โรงเรียนดารุสลาม 30 54 38
17 018 โรงเรียนธิดาแม่พระ 35 78 53
18 019 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 15 31 18
19 020 โรงเรียนปัญญาดี 0 0 0
20 024 โรงเรียนวมินทร์วิทยา 17 28 23
21 025 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 4 9 5
22 026 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ 9 10 10
23 028 โรงเรียนศิริสาธิต 15 27 15
24 006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 37 67 37
25 013 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 85 267 120
26 007 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 58 169 73
27 027 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 49 84 64
28 003 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 23 40 27
29 016 โรงเรียนเทศบาล 4 8 14 13
30 017 โรงเรียนเทศบาล 5 21 60 25
รวม 1417 3548 2007
5555

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]