สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทิพวรรณ  นาคทน
2. นางสาวเปรมิกา  เผือกเนียม
 
1. นายสุรพล  พันธุ์ทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายธีรโชติ  จินตรารักษ์
2. นายอัคบดินทร์  สุทธิรัตน์
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 28.75 เข้าร่วม 5 1. นายวิภัทร  บุตรอำไพ
2. นายสรวิศ  ตวงสิทธิตานนท์
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์