สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวมินทร์วิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณิชมน  มะยะเฉียว
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนัท  วานิช
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอริสรา  หลิมวงศ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญฉิม
2. นางทิพย์วรรณ  ตรึกตรอง