สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 10 1. นางสาวสมิตา  เฟิร์ส
 
1. นางสาวปนัดดา  เครือแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิโสม  ใจสว่าง
 
1. นางสาวบุญจริง  ชมจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เกตุแก้ว
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นายสิรดนัย  เดี่ยววาณิชย์
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์