สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชนก  ศรวัฒนา
 
1. นางฐิติยา  ทองจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทพร  สุดแสวง
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีทองกุล
3. เด็กหญิงวรรณภา  ดอกดวง
 
1. นางวันวรี  ขวัญมณี