หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 105 65 64.36% 21 20.79% 7 6.93% 8 7.92% 101
2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 103 62 63.92% 25 25.77% 8 8.25% 2 2.06% 97
3 โรงเรียนท่าชนะ 77 34 46.58% 21 28.77% 12 16.44% 6 8.22% 73
4 โรงเรียนไชยาวิทยา 79 34 45.95% 21 28.38% 11 14.86% 8 10.81% 74
5 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 80 30 40.54% 25 33.78% 10 13.51% 9 12.16% 74
6 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 53 22 53.66% 13 31.71% 3 7.32% 3 7.32% 41
7 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 40 19 51.35% 5 13.51% 5 13.51% 8 21.62% 37
8 โรงเรียนพนมศึกษา 50 18 40.91% 10 22.73% 4 9.09% 12 27.27% 44
9 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 55 12 30% 11 27.5% 6 15% 11 27.5% 40
10 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 50 11 25.58% 9 20.93% 14 32.56% 9 20.93% 43
11 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 28 11 47.83% 8 34.78% 4 17.39% 0 0% 23
12 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 57 10 18.87% 21 39.62% 12 22.64% 10 18.87% 53
13 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 38 10 30.3% 8 24.24% 11 33.33% 4 12.12% 33
14 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 33 9 31.03% 9 31.03% 5 17.24% 6 20.69% 29
15 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 26 9 40.91% 5 22.73% 6 27.27% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 30 8 33.33% 7 29.17% 4 16.67% 5 20.83% 24
17 โรงเรียนพันธศึกษา 24 8 34.78% 2 8.7% 8 34.78% 5 21.74% 23
18 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 31 7 26.92% 4 15.38% 7 26.92% 8 30.77% 26
19 โรงเรียนบ้านเขานาใน 33 5 19.23% 9 34.62% 3 11.54% 9 34.62% 26
20 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 19 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 18
21 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 36 4 14.29% 9 32.14% 9 32.14% 6 21.43% 28
22 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
23 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 17 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 14
24 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 12 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
25 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 30 1 4.17% 8 33.33% 8 33.33% 7 29.17% 24
26 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 26 1 5.88% 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 17
27 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 13 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]