หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 50 95 69
2 013 โรงเรียนบ้านเขานาใน 33 63 50
3 026 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 40 93 66
4 030 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 105 281 151
5 003 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 57 140 85
6 005 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 38 75 54
7 006 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 28 55 44
8 007 โรงเรียนท่าชนะ 77 161 112
9 008 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 26 46 32
10 011 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 26 35 30
11 012 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 31 53 32
12 015 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 80 164 109
13 017 โรงเรียนพนมศึกษา 50 120 78
14 020 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 103 238 157
15 021 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 55 102 71
16 024 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 53 111 81
17 025 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 36 70 44
18 002 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 17 36 21
19 027 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 30 48 39
20 004 โรงเรียนไชยาวิทยา 79 206 124
21 010 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 12 33 12
22 016 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 13 19 15
23 018 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 13 17 16
24 019 โรงเรียนพันธศึกษา 24 52 37
25 023 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 19 28 26
26 022 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 30 44 31
27 028 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 33 136 62
28 009 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 0 0 0
รวม 1158 2521 1648
4169

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]