หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-Com3 4 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-Com3 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-Com3 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 124-Com1 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 124-Com1 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 124-Com1 และ 125-Com2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-Com2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 124-Com1 4 พ.ย. 2559 9.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-Com2 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-Com2 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-Com3 4 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 101-ศูนย์วิชาการ 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานพร้อมCD ที่มี Clip Video ภายในวันที่ 28 ต.ค.59
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง 101-ศูนย์วิชาการ 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานพร้อมCD ที่มี Clip Video ภายในวันที่ 28 ต.ค.59
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-Com3 3 พ.ย. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันก่อนเวลา 08.00 น., เวลา 8.00-09.00 น. ให้ลงโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน, แต่ละทีมเตรียมหูฟังแบบ Headphone มาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]