หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ชั้น 2 ห้อง 225
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236
-
09.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 3 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]