หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง อาคารหอประชุม 3 พ.ย. 2559 09.00 -12.00 .
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง อาคารหอประชุม 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก- 241ข 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 -243 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 4 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 4 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง อาคารหอประชุม 4 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 - 245 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 -243 4 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานน้ำพุ 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานน้ำพุ 3 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]