หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 .
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
09.00-12.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ
-
13.00-16.00 เลื่อนเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]