หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 121 68 62.39% 23 21.1% 9 8.26% 9 8.26% 109
2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 98 66 73.33% 14 15.56% 6 6.67% 4 4.44% 90
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก 79 54 75% 12 16.67% 4 5.56% 2 2.78% 72
4 โรงเรียนกันตังพิทยากร 107 52 49.52% 34 32.38% 13 12.38% 6 5.71% 105
5 โรงเรียนห้วยยอด 82 50 62.5% 17 21.25% 7 8.75% 6 7.5% 80
6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 112 48 45.71% 29 27.62% 20 19.05% 8 7.62% 105
7 โรงเรียนสภาราชินี 2 94 41 53.95% 20 26.32% 8 10.53% 7 9.21% 76
8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 85 41 56.94% 17 23.61% 5 6.94% 9 12.5% 72
9 โรงเรียนรัษฎา 67 36 63.16% 10 17.54% 2 3.51% 9 15.79% 57
10 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 82 32 45.71% 21 30% 8 11.43% 9 12.86% 70
11 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 61 23 43.4% 16 30.19% 5 9.43% 9 16.98% 53
12 โรงเรียนดรุโณทัย 44 23 53.49% 16 37.21% 2 4.65% 2 4.65% 43
13 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 59 23 41.07% 14 25% 10 17.86% 9 16.07% 56
14 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 70 22 36.67% 19 31.67% 11 18.33% 8 13.33% 60
15 โรงเรียนวังวิเศษ 57 20 41.67% 13 27.08% 8 16.67% 7 14.58% 48
16 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 60 19 33.33% 19 33.33% 12 21.05% 7 12.28% 57
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 42 18 46.15% 14 35.9% 5 12.82% 2 5.13% 39
18 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 37 18 54.55% 8 24.24% 2 6.06% 5 15.15% 33
19 โรงเรียนประชาวิทยา 31 18 60% 4 13.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
20 โรงเรียนตรังวิทยา 70 17 26.56% 19 29.69% 11 17.19% 17 26.56% 64
21 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 63 17 30.36% 18 32.14% 7 12.5% 14 25% 56
22 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 64 16 26.23% 18 29.51% 17 27.87% 10 16.39% 61
23 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 56 16 32.65% 14 28.57% 9 18.37% 10 20.41% 49
24 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 53 14 28% 22 44% 9 18% 5 10% 50
25 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 55 14 28.57% 21 42.86% 4 8.16% 10 20.41% 49
26 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 54 14 26.42% 19 35.85% 10 18.87% 10 18.87% 53
27 โรงเรียนพรศิริกุล 48 14 35.9% 13 33.33% 4 10.26% 8 20.51% 39
28 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 48 13 33.33% 13 33.33% 6 15.38% 7 17.95% 39
29 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 46 13 30.95% 9 21.43% 7 16.67% 13 30.95% 42
30 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 50 12 25.53% 17 36.17% 11 23.4% 7 14.89% 47
31 โรงเรียนน้ำผุด 46 12 33.33% 14 38.89% 3 8.33% 7 19.44% 36
32 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 58 11 25.58% 12 27.91% 10 23.26% 10 23.26% 43
33 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 51 10 20.83% 16 33.33% 7 14.58% 15 31.25% 48
34 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 28 10 40% 7 28% 4 16% 4 16% 25
35 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 26 9 40.91% 8 36.36% 3 13.64% 2 9.09% 22
36 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 51 8 22.86% 13 37.14% 4 11.43% 10 28.57% 35
37 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 28 7 29.17% 9 37.5% 4 16.67% 4 16.67% 24
38 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 36 6 17.65% 12 35.29% 3 8.82% 13 38.24% 34
39 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 41 5 16.67% 10 33.33% 5 16.67% 10 33.33% 30
40 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 25 4 17.39% 8 34.78% 4 17.39% 7 30.43% 23
41 โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 38 4 11.11% 6 16.67% 10 27.78% 16 44.44% 36
42 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 15 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนสันติธรรม ตรัง 12 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 5 41.67% 12
44 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
45 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 9 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 08-2793-8890 (เฉพาะในส่วนการใช้งานโปรแกรม )
สำหรับรายละเอียดการแข่งขัน ติดต่อ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]