หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 78 59 84.29% 5 7.14% 5 7.14% 1 1.43% 70
2 โรงเรียนสตรียะลา 76 53 73.61% 9 12.5% 6 8.33% 4 5.56% 72
3 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 37 20 71.43% 5 17.86% 1 3.57% 2 7.14% 28
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 30 16 57.14% 7 25% 2 7.14% 3 10.71% 28
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 35 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
6 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 20 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
7 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 22 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
9 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 26 8 42.11% 2 10.53% 6 31.58% 3 15.79% 19
10 โรงเรียนกาบังพิทยาคม 16 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
11 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 23 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
12 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
13 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 23 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 22
14 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 20 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
15 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 10 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
16 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]