หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาบังพิทยาคม 16 38 26
2 002 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 20 58 25
3 003 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 78 305 112
4 005 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 14 25 19
5 008 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 26 47 38
6 009 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 22 25 23
7 010 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 23 47 29
8 012 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 20 42 32
9 014 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 3 2
10 015 โรงเรียนสตรียะลา 76 169 106
11 006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 35 93 52
12 011 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 37 69 40
13 004 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 13 16 14
14 007 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 10 23 16
15 016 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 23 49 28
16 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 30 82 49
รวม 444 1091 611
1702

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]