สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนูรีซัน  หมู๊หนา
 
1. นางสาวปัทธิยาพร  รูปคม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไลลา  ตือบิงหม๊ะ
 
1. นายดนัยพันธ์  สุวรรณนิตย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิฮาเรฟ  แวดือราแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี  วาเลาะ
 
1. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
2. นางสาวซูรีนา  อาแว