สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานพันธุ์
2. เด็กชายวัชรพล  ยลสุริยัน
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นพคุณ
 
1. นายคมกริช  ลูดิง