สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวีระยา  ศรีนุ่น
 
1. นางพรเพ็ญ  จันทรประภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวงามตา  สืบสกุลคริสต์
 
1. นางเหมือนขวัญ  วราลีกุล