สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอบีร  ดิง
 
1. นางมารีแย  ยีมะแซ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 37.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไอลา  มะเสะ
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะอีแต
3. เด็กหญิงฮาสนะ  ดาเละ
 
1. นางพรทิพย์  เลาะยะผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนีม  สาแมง
2. นางสาวนูรฟัชรี  มะเด็ง
3. นางสาวรอซีตัน  ดีแม็ง
 
1. นางพรทิพย์  เลาะยะผา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวพาตีเมาะ  อูโบะยาเซ็ง
 
1. นางสาวสอลีฮะห์  ดอเลาะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายชารีฟ  ดามูซอ
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  หะยีเจะมะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวนูรุลฟัชรี  อะเซ็ง
 
1. นางสาวสอลีฮะห์  ดอเลาะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวรุสดา  อะเซ็ง
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  เบ็ญดอเลาะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายซูไฮมี  ยะโกะ
2. นายสุกิปรี  อีดัม
 
1. นางยุสรอ  หะยีอัมเสาะ