สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บรมสุข
 
1. นางสาวโนรยีฮัน  ดอเลาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 4 1. นางสาวสาธิชล  ชุมภูศรี
 
1. นางสาวโนรยีฮัน  ดอเลาะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนวลี  คุ้มรุ่ง
 
1. นางสาวกวินทิพย์  อินทรวิจิตร