สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 4 1. นางสาวทักษิณา  สัตตะพันธ์
 
1. นางสาวโนรยีฮัน  ดอเลาะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชนก  กียะ
 
1. นางสาวแวสูรีฮะ  ตระกูลสรณคมน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์ลึก
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มณีโสภาคย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญนงรักษ์
 
1. นางสาวพรกนก  ราษฎรนุ้ย
2. นางสาวงามจิต  อัลภาชน์