หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายวันชาติ สุทธิศักดิ์   081-9580404
2 ภูเขาหญ้า ถนนเพชรเกษม ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง นายเจด็จ เฮ่าหนู   084-4465759
3 วิทยาลัยชุมชนระนอง ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นางนิตยาพร รัตนพันธ์   089-9089544
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง นายเสฐียร จันทะมูล   087-2766863
5 วิทยาลัยเทคนิคระนอง ถนนเพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง   085-6722579
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายสาคร พัฒนา   087-2770191
7 สำนักงาน สกสค. ระนอง ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายสาคร พัฒนา   087-2770191
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นางนิตยาพร รัตนพันธ์   089-9089544
9 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายวันชาติ สุทธิศักดิ์   081-9580404
10 เทศบาลตำบลกะเปอร์ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายวันชาติ สุทธิศักดิ์   081-9580404
11 เทศบาลตำบลหงาว ต.เหงาว อ.เมือง จ.ระนอง นายเจด็จ เฮ่าหนู   084-4465759
12 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายปรีชาพล ทองพลอย   087-8916788
13 โรงเรียนกระบุรี ถนนเพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง นายประพาส ไชยรักษา   081-3673046
14 โรงเรียนชาติเฉลิม ถนนชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง นางนิตยาพร รัตนพันธ์   089-9089544
15 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง นายเจด็จ เฮ่าหนู   084-4465759
16 โรงเรียนบ้านนกงาง ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง นายมนตรี สังข์ชุม   089-5941409
17 โรงเรียนบ้านบางริ้น ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายสาคร พัฒนา   087-2770191
18 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง นางอิสริยา บัวดิษ   081-0902782
19 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ม.6 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายมนัส จั่นสกุล   089-5937820
20 โรงเรียนศรีอรุโณทัย ถนนท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง นางนิตยาพร รัตนพันธ์   089-9089544
21 โรงเรียนสตรีระนอง ถนนดับคดี ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง นายทวีเกียรติ ดำเหลื่อม   089-6523045
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายวันชาติ สุทธิศักดิ์   081-9580404
23 โรงเรียนอนุบาลระนอง ถนนลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์   087-2839911
24 โรงแรมไอเฟลอินน์ ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นางนิตยาพร รัตนพันธ์   089-9089544

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]