หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-323 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-423 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 21 ธ.ค. 2559 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 21 ธ.ค. 2559 13.00 ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]