หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ภูเขาหญ้า 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ภูเขาหญ้า 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกัลยา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกัลยา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกัลยา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลหงาว อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลหงาว อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]