หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 07.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]