หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 19 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 19 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 20 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 20 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 18 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง หอประชุม 18 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีระนอง ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีระนอง ห้องโสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]