หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 13.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 13.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 13.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 13.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 23 ธ.ค. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 23 ธ.ค. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เต็นท์หน้าเสาธง 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 13.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 13.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]