หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ หอประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ หอประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น 18 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น 18 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น 18 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น 19 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองบางริ้น 19 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]